ประชุมครูครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประชุมครูครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประชุมครูครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563

         คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดย ดร.ขวัญจิรา เจ๊กภูเขียว  ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมประชุมครู ครั้งที่ 2/2563 ประจำปีการศึกษา 2563 
เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 146 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-04 09:36:49