กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม 2563

         โรงเรียนโพหัก วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ นำโดย ดร.ขวัญจิรา เจ๊กภูเขียว ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 25623 ในวันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 231 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-04 09:24:35