“โอวัลติน” ร่วมแรงใจบริจาคผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มโอวัลติน

“โอวัลติน” ร่วมแรงใจบริจาคผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มโอวัลติน

“โอวัลติน” ร่วมแรงใจบริจาคผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มโอวัลติน

         เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 บริษัท AB Food & Beverages Thailand Ltd.

ได้นำผลิตภัณฑ์โอวิลตินมามอบให้นักเรียนโรงเรียนโพหัก วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์
เขียนโดย โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 120 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-08-04 09:13:10