ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี ใต้ร่มพระบารมี

ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี ใต้ร่มพระบารมี

ราชบุรีเมืองแห่งความจงรักภักดี ใต้ร่มพระบารมี

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30  น. จังหวัดราชบุรี จัดงานเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี เข้าร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น  เขียนโดย โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี เปิดอ่าน 1,668 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-12-02 15:07:30