ยินดีต้อนรับครูใหม่เข้าสู่รั้วน้ำเงิน-เหลือง

ยินดีต้อนรับครูใหม่เข้าสู่รั้วน้ำเงิน-เหลือง

ยินดีต้อนรับครูใหม่เข้าสู่รั้วน้ำเงิน-เหลือง

โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ยินดีต้อนรับครูใหม่เข้าสู่รั้วน้ำเงิน-เหลือง วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 
     1.คุณครูโกวิทย์      กองแก้ว        กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
     2.คุณครูเปรมมิกา  โครตแสง       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาพ : นายจงรัก ปรีชาวัชกุลเขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 447 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-07-31 14:04:10