พิธีไหว้ครู โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครู โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีไหว้ครู โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 และ 30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาจัดพิธีไหว้ครู เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างครูและนักเรียนเขียนโดย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน 171 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-07-30 15:44:59