การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม /สพฐ./โครงการโรงเรียนสุจริต

การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม /สพฐ./โครงการโรงเรียนสุจริต

การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม /สพฐ./โครงการโรงเรียนสุจริต

วันที่ 21 ก.ค. 63 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จัดการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม /สพฐ./โครงการโรงเรียนสุจริต โดยมีนายบุญส่ง ล้อประกานต์สิทธิ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี และดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ให้เกียรติเป็นวิทยากรเขียนโดย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน 157 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-07-30 15:37:17