พิธีไหว้ครู และประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธีไหว้ครู และประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พิธีไหว้ครู และประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และประดับเข็มคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดยมีผู้อำนวยการนายมงคล ชื่นชม คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ลานขวัญบัว
เขียนโดย ธีรศานต์ ศิริพจนาวรรณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เปิดอ่าน 144 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-07-30 15:27:08