กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (กลุ่มที่ 3 )โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (กลุ่มที่ 3 )โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (กลุ่มที่ 3 )โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 3 ➡️ ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2563
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์เขียนโดย นางเสาวนีย์ แตงจันทึก โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เปิดอ่าน 70 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-07-29 16:39:59