ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว “บ้านเรียนนำทาง” และ “บ้านเรียน Sparkling Star”

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว “บ้านเรียนนำทาง” และ “บ้านเรียน Sparkling Star”

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว “บ้านเรียนนำทาง” และ “บ้านเรียน Sparkling Star”

วันนี้ (16 กรกฎาคม   2563) เวลา 09.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้ นายประยูร  สุธาบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว บ้านเรียนนำทางและ บ้านเรียน Sparkling Star” ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 263 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-07-16 15:56:34