โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ก่อนถึงวันเข้าพรรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ) โดยผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้ร่วมทำบุญและถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ ณ​ วัดปากท่อและวัดโคกพระเจริญ ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 172 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-07-10 21:04:01