ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2562 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2562 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2562 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

วันที่ 28 มิถุนายน  2563  นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2562 ร่วมด้วยศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมสังเกต สัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสารผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนทองผาภูมิวิทยา อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 422 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-06-29 10:10:49