กิจกรรมแจกใบงานนักเรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียน

กิจกรรมแจกใบงานนักเรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียน

กิจกรรมแจกใบงานนักเรียนและเยี่ยมบ้านนักเรียน

โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้จัดกิจกรรมครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียน แจกใบความรู้ ใบงาน ในกรณีที่นักเรียนไม่พร้อมเรียน ออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 173 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-06-17 17:40:27