คณะผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจเยียม

คณะผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจเยียม

คณะผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจเยียม

คณะนิเทศติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 136 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-06-17 17:36:15