งานมอบตัวม.1และม.4 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง

งานมอบตัวม.1และม.4 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง

งานมอบตัวม.1และม.4 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยาได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นม.และม. ภายใต้มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรค Covid 19 โดยผ่านจุดคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหมู่บ้านร่วมกับคณะครูร่วมกันตรวจวัดไข้  รณรงค์ให้สวมหน้ากากอนามัย 100% และได้จัดปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองวันที่ 14 มิถุนายน 2563 โดยการนำของผู้อำนวยการ นายจำนงค์ ภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญวิทยา เขียนโดย นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธร โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 145 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-06-15 10:30:09