โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม. 4

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม. 4

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม. 4

โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นม.และม. ภายใต้มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรค Covid 19 มีการตรวจวัดไข้ผ่านจุดคัดกรอง เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย โดยการนำของผู้อำนวยการสรายุทธ ลิบไพรวัลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 และ 14 มิถุนายน 2563เขียนโดย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน 462 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-06-14 15:35:00