วันลอยกระทง 2558

วันลอยกระทง 2558

วันลอยกระทง 2558

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2558 โดยทางโรงเรียนได้ร่วมขบวนกระทงใหญ่ และการประกวดกระทง ซึ่งกระทงของโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เขียนโดย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน 1,519 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-11-27 10:07:43