การประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

การประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

การประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

ผู้อำนวยการพรรษกฤช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จัดการประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 (โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ศน.ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง , ศน.จิรภา ศรีนวล และ ศน.วนานุช แวงอุ้ย) เมื่อ 15 พฤษภาคม 2563 ( 9.00 - 14.00 น.)เขียนโดย โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม เปิดอ่าน 311 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-05-15 21:32:38