ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติและบริหารจัดการงบประมาณ งบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติและบริหารจัดการงบประมาณ งบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติและบริหารจัดการงบประมาณ งบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 5  พฤษภาคม  2563  เวลา 13.30 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติและบริหารจัดการงบประมาณงบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำหรับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ  ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  8
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 171 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-05-07 13:52:53