พิธีถวาย ราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พิธีถวาย ราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

พิธีถวาย ราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

          สำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีถวาย ราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิด ลูกเสือไทย มีลูกเสือ และเนตรนารีจากหลายโรงเรียนในจังหวัดราชบุรี จำนวน 1,200 คน เข้าร่วมพิธี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี คุณณิทฐา แสวงทอง เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมาเขียนโดย โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี เปิดอ่าน 1,710 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-11-26 17:42:56