ด่วน!!!จังหวัดราชบุรี ออกมาตรการเข้มเพิ่มเติม ป้องกัน COVID-19 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2563

ด่วน!!!จังหวัดราชบุรี ออกมาตรการเข้มเพิ่มเติม ป้องกัน COVID-19 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2563

ด่วน!!!จังหวัดราชบุรี ออกมาตรการเข้มเพิ่มเติม ป้องกัน COVID-19 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2563
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 276 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-03-23 16:11:58