ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  มอบหมายให้ นายประยูร สุธาบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ณ ห้องประชุม ร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา จ.กาญจนบุรี ในการนี้มีคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผอ.ร.ร.ไทรโยคน้อยวิทยา/ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และเจ้าหน้าที่/ศึกษานิเทศก์ /ครู/ผู้จัดการศึกษา และผู้เรียน จำนวน 19 คน การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 357 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-03-17 09:55:34