รับการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รับการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รับการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรั ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 12 มีนาคม  2563 เวลา 9.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 มอบหมายให้ นายกฤษฎา  คำอาจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เป็นตัวแทนในการรับการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  8
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 339 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-03-12 13:58:59