กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยงานแนะแนว จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ เพื่อให้ผู้บริหาร คณะครู และเพื่อนพ้องน้องพี่ ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ นี้
เขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 299 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-03-06 20:55:24