งานบวงสรวงศาลพ่อปู่หัวเกาะ ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

งานบวงสรวงศาลพ่อปู่หัวเกาะ ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

งานบวงสรวงศาลพ่อปู่หัวเกาะ ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

2 มีนาคม 2563 นำนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ไปทำการแสดงงานบวงสรวงศาลพ่อปู่หัวเกาะ ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
      - อำนวยการฝึกซ้อม โดย ผอ.วรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
      - ฝึกซ้อมการแสดง โดย ครูจารุนิภา ด่านปาน ครูนาฏศิลป์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
      - ฝึกซ้อมดนตรี โดย ครูสุริยันต์ มาลา ครูดนตรีโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 373 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-03-06 19:01:43