ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2563

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2563

ประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2563

วันนี้ (6 มีนาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 260 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-03-06 10:39:10