กิจกรรม ปูหญ้าสนามกีฬาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

กิจกรรม ปูหญ้าสนามกีฬาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

กิจกรรม ปูหญ้าสนามกีฬาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

กิจกรรม ปูหญ้าสนามกีฬาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
โดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
และเด็กนักเรียนโรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง
ณ สนามกีฬาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563

ท่านสามารถรับชมกิจกรรมทั้งหมดได้ที่เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 785 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-03-05 10:30:19