ทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563

ทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563

ทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563

โรงเรียนบ้านคาวิทยา ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2563 "ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" เพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนพระราชทานการศึกษา (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12 ปี 2563 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 222 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-03-04 11:46:19