อบรมศาสตร์พระราชา

อบรมศาสตร์พระราชา

อบรมศาสตร์พระราชา

3 มีนาคม 2563 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันทหารสื่อสารที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9
ขุนอาสา 143 ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้เข้ามาจัดกิจรรม “ศาสตร์พระราชา”

กับนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา ณ ห้องประชุมอยู่สุข
เขียนโดย นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธร โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 131 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-03-04 10:01:24