ให้การต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ให้การต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

ให้การต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

วันนี้ (2 มีนาคม 2563) เวลา 14.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวดลภา ผลจรัญ  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ในโอกาสที่ได้ย้ายมาปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  8  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 618 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-03-02 15:17:40