พิธีพุทธาภิเษก

พิธีพุทธาภิเษก

พิธีพุทธาภิเษก

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธสิหังคปฏิมากร โอกาสฉลองอายุวัฒนมงคลพระครูปลัดธีรนันต์ อานนฺโท ในการนี้นักเรียน โรงเรียนบ้านคาวิทยา ไปร่วมสวดบูชาพระพุทธคุณอิติปิโส 108 จบและมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์โรงเรียน และโรงเรียนบ้านบึงสันติมโนประชาสรรค์เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 186 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-29 09:33:28