การรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

การรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 
ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์-วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 
โดยจะเปิดรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษไปจนถึง
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 503 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-24 08:26:12