ค่ายวิทย์ PTK ปี 5

ค่ายวิทย์ PTK ปี 5

ค่ายวิทย์ PTK ปี 5

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ SCIENCE CAMP PTK ปี ๕ ระหว่างวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เข้าร่วมโครงการ และมีกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่หลากหลายให้นักเรียนได้ร่วมสนุก และได้รับความรู้มากมายเขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 333 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-23 17:51:59