แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา2563

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา2563

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา  ปีการศึกษา2563

งานแนะแนว โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำทีมโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เดินทางออกแนะแนวการศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนปากท่อพิทยาคม โดยนำกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ไปทดลองสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ควบคู่กับการแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาเขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 141 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-23 17:40:46