พิธีเปิดบ้านวิชาการ ( Open House ) เปิดเรือน เยือน ทรพ. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “ วิถีไทย ก้าวไกล พอเพียง เคียงคู่ คุณธรรม ล้ำเทคโนโลยี ”

พิธีเปิดบ้านวิชาการ ( Open House ) เปิดเรือน เยือน ทรพ. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “ วิถีไทย ก้าวไกล พอเพียง เคียงคู่ คุณธรรม ล้ำเทคโนโลยี ”

พิธีเปิดบ้านวิชาการ  ( Open House ) เปิดเรือน  เยือน ทรพ. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “ วิถีไทย  ก้าวไกล  พอเพียง  เคียงคู่ คุณธรรม ล้ำเทคโนโลยี ”

นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดบ้านวิชาการ ( Open House ) เปิดเรือน  เยือน ทรพ. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิถีไทย  ก้าวไกล  พอเพียง  เคียงคู่ คุณธรรม ล้ำเทคโนโลยี ณ หอประชุม โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี
เขียนโดย นัสชนก เศรษฐศักดาศิริ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม เปิดอ่าน 244 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-20 14:23:23