การวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

การวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

การวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -2 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 181 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-20 09:08:26