มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน

มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน

โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองและครูที่ปรึกษาเข้าร่วมรับมอบทุนดังกล่าว ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา



เขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 187 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-20 09:01:57