พิธีปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2562

พิธีปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2562

พิธีปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2562

วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการ ดร.สุรินทร์ สำลี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้น ม. 3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรร่วมในพิธีนี้ ณ ห้องวิถีพุทธ อาคารสองสมาคม ตอ.
_____________________________________________________________________________________
ชมรมคนสร้างภาพ  : นายนิรวิทย์ บัวเขียว (มิกกี้ครับ) ม. 4/2เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 191 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-18 16:17:29