เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2562

เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2562

เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2562

14 กุมภาพันธ์ 2563
โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา  จัดงานเปิดบ้านวิชาการ Open House 2562 "ศาสตร์พระราชา ก้าวหน้าวิชาการ ก้าวทัน 4.0"เขียนโดย นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธร โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 134 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-17 13:51:34