กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

กิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
จัดกิจกรรมค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
11-13 กุมภาพันธ์ 2563เขียนโดย นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธร เปิดอ่าน 144 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-17 13:46:02