การอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านคา

การอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านคา

การอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านคา

อำเภอบ้านคา ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอบ้านคา  ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ -๕/๓  เข้าร่วมกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยเขียนโดย bankhawitt โรงเรียนบ้านคาวิทยา เปิดอ่าน 288 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-13 11:28:56