การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562

การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562

ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานเปิดการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562เขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 256 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-12 15:37:02