โครงการศาลเคลื่อนที่มอบสิ่งดี ๆ แก่เยาวชน ครั้งที่ 55

โครงการศาลเคลื่อนที่มอบสิ่งดี ๆ แก่เยาวชน ครั้งที่ 55

โครงการศาลเคลื่อนที่มอบสิ่งดี ๆ แก่เยาวชน ครั้งที่ 55

วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมตามโครงการโครงการด้วยรัก ห่วงใย ใส่ใจเอื้ออาทร ครั้งที่ 65 และโครงการศาลเคลื่อนที่มอบสิ่งดี ๆ แก่เยาวชน ครั้งที่ 55 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ________________________________________________ 
ชมรมคนสร้างภาพ  : นายนิรวิทย์ บัวเขียว (มิกกี้ครับ) ม. 4/2เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 149 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-06 22:21:30