พิธีเปิดบ้าน ( OPEN house ) “ Academy 4.0 @ B.P. “ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

พิธีเปิดบ้าน ( OPEN house ) “ Academy 4.0 @ B.P. “ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

พิธีเปิดบ้าน ( OPEN house ) “ Academy 4.0 @ B.P. “ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้าน ( OPEN house ) “ Academy 4.0 @ B.P. “ ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อำเภอบางแพ  จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 174 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-06 17:01:13