ประชุมกำหนดนโยบาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ งบประมาณ ปี พ.ศ.2563

ประชุมกำหนดนโยบาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ งบประมาณ ปี พ.ศ.2563

ประชุมกำหนดนโยบาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ งบประมาณ ปี พ.ศ.2563

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต เป็นประธานในการประชุมกำหนดนโยบาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย โครงการ งบประมาณ ปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 142 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-06 16:56:21