เตรียมความรู้ภาษาไทยสู่การสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เตรียมความรู้ภาษาไทยสู่การสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เตรียมความรู้ภาษาไทยสู่การสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เตรียมความรู้สู่การสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนชั้นม.๓ และม.๖เขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 176 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-02 19:20:40