สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรม "ความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประชาชน เกี่ยวกับเอดส์และเสริมสร้างจริยธรรมในการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น"

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรม "ความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประชาชน เกี่ยวกับเอดส์และเสริมสร้างจริยธรรมในการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น"

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรม

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรม "ความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประชาชน เกี่ยวกับเอดส์และเสริมสร้างจริยธรรมในการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมโรงเรียนปากท่อพิทยาคมเขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 739 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-02 19:12:44