กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมวันตรุษจีน

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีการแสดงละครภาษาจีน การมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมตอบคำถามภาษาจีน และการมอบผลไม้นำโชคให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนอย่างทั่วถึง #ซินเจียยู่อี่ซินนี้ฮวดไช้ #เขียนโดย สุพรรษา อังคสุทธิพงษ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน 224 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-02-02 19:07:40