นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี รำหน้าไฟ ณ วัดหัวป่า อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี รำหน้าไฟ ณ วัดหัวป่า อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี รำหน้าไฟ ณ วัดหัวป่า อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

           30 มกราคม 2563 นักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ไปร่วมแสดงรำหน้าไฟ ชุด ทะแยมอญ งานฌาปนกิจศพคุณยายฉวี เกตุแก้ว ณ วัดหัวป่า ต.วัดยางงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

           - อำนวยการฝึกซ้อม โดย ผู้อำนวยการวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
           - ฝึกซ้อมการแสดง โดย นางสาวจารุนิภา ด่านปาน ตำแหน่งครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โพธาวัฒนาเสนี โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน 249 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-31 19:04:00