ต้อนรับคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วุฒิสภา

ต้อนรับคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วุฒิสภา

ต้อนรับคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วุฒิสภา

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ผอ. ดร.สุรินทร์ สำลี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ต้อนรับคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วุฒิสภา นำโดย สว.เฉลา พวงมาลัย ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมประชุมเสวนาโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (เสวนา 4 ภูมิภาค) ณ ห้องประชุม โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ________________________________________________
ชมรมคนสร้างภาพ  : นายนิรวิทย์ บัวเขียว (มิกกี้ครับ) ม. 4/2เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เปิดอ่าน 193 ครั้ง เขียนเมื่อ 2020-01-31 15:58:55